Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych od 1.06.2020 r.