Od 1.06.2020 r. nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami