Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Pani Marioli Müller przedstawiciela firmy EMPIRE AVEN, złożonego dnia 28 kwietnia 2021r., uzupełnionego 25 maja 2021r. i 15 czerwca 2021r., o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku do obsługi przystani kajakowej i istniejącego kąpieliska wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 169 położonej w Skarszewach obręb 9, gmina Skarszewy

Zmiany

Wytworzył: Magdalena Steinmetz (2021-08-13)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2021-08-13 09:45:53
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2021-08-18 09:48:00
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian