Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Pana Andrzeja Niemczyka, złożonego dnia 23 lutego 2020 r., o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 196/2 położonej w obrębie 6 w Skarszewach

Zmiany

Wytworzył: Magdalena Steinmetz (2021-08-13)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2021-08-13 15:35:57
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2021-09-23 11:28:05
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian