Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 62/1 w Skarszewach obręb 3, gmina Skarszewy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy teren działek nr 133/1, 134/1, 65/3 (obecnie działki nr 134/2, 134/3, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8 i 65/3)

Zmiany

Wytworzył: Bartosz Burczyk (2017-12-19)
Opublikował: Bartosz Burczyk dnia 2017-12-19 13:39:07
Ostatnia zmiana: Bartosz Burczyk dnia 2017-12-19 13:39:07
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian