Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

Zmiany

Wytworzył: Katarzyna Nowak (2019-06-03)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2019-06-03 11:30:36
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2019-06-03 11:30:36
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian