Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zmiany

Wytworzył: Maryla Zbroch (2019-01-03)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2019-01-03 14:57:50
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2019-03-04 15:29:19
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian