Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.

Zmiany

Wytworzył: Maryla Zbroch (2019-01-03)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2019-01-03 15:14:15
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2019-03-04 13:04:18
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian