Zarządzenie nr 161/WFE/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Skarszewach ws. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok

Zmiany

Wytworzył: K.Nowak (2021-10-27)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2021-10-27 13:34:00
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2021-10-27 13:42:20
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian